Skip to main content

Kosten deelname groepsactiviteiten 2024-2025

De kosten voor deelname aan de groepsactiviteiten zijn € 504,- voor circa 35 bijeenkomsten (verdeeld over 9 maanden). Deze jaarlijkse bijdrage 
wordt geïncasseerd in 3 termijnen van € 168,-. Bij een start gedurende het seizoen is men een pro-rata  bedrag ( € 56,= per maand)verschuldigd voor elke nog resterende maand.
Voor nieuwe deelnemers is er daarnaast een eenmalig instapbedrag van € 35,- verschuldigd.

Betaling van de instapbijdrage geschiedt door overschrijving op de rekening van de Stichting NL57INGB0006089236.
De betaling van de overige termijnen geschiedt uitsluitend via automatische incasso.
Na plaatsing en bevestiging van uw deelname zal een formulier tot machtiging van automatische incasso worden toegestuurd.

De termijnen voor de automatische incasso lopen gelijk aan de momenten om te starten en te stoppen en zijn:

  • 1 september (de eerste termijn)
  • 1 december (de tweede termijn)
  • 1 maart (de derde termijn)

Kosten deelname Open Atelier 2024-2025

Om deel te nemen aan het Open Atelier kan een strippenkaart worden gekocht van 10 of 5 strippen of per bezoek afzonderlijk worden afgerekend. De kosten kunnen vooraf naar de rekening van de stichting worden overgemaakt of ter plekke per PIN worden voldaan.

Voor deelnemers aan de groepsactiviteiten bedragen de kosten voor:

  • een éénmalig bezoek € 10,=
  • een kaart met 5 strippen € 45,-
  • een kaart met 10 strippen € 80,-

Voor deelnemers die niet deelnemen aan de groepsactiviteiten bedragen de kosten voor: 

  • een éénmalig bezoek € 25,=
  • een kaart met 5 strippen € 85,-
  • een kaart met 10 strippen € 140,-

Naast de kosten per bezoek is een deelnemer die niet deelneemt aan de groepsactiviteiten een jaarlijkse bijdrage van € 45,= verschuldigd per 1 september van ieder jaar. Deze jaarlijkse bijdrage is niet verschuldigd bij een éénmalig bezoek. Bij een overstap gedurende het seizoen is men een pro-rata bedrag verschuldigd voor de nog resterende periode.

Voor nieuwe deelnemers - degenen die nog niet hebben deelgenomen aan de groepsactiviteiten - is het verplicht om eerst voor minimaal 2 maanden deel te nemen aan de Groepsactiviteiten. 

Betaling van het instapgeld en het bedrag voor een strippenkaart geschiedt door overschrijving op de rekening van de Stichting NL57INGB0006089236. Strippenkaarten kunnen ook op het atelier worden aangekocht middels Pin betaling.

 

Materialen en gereedschappen

Het gebruik van de gereedschappen en glazuren is inbegrepen in de kosten.
Andere gebruiksmaterialen zoals b.v. klei kunnen bij de Stichting worden aangeschaft.

 

Naar Boven