Skip to main content

Jaar thema 2020-2021 

"Sprookjes, dromen en griezelen"

De deelnemers van Stichting de 4 elementen hebben zich dit jaar volop gestort op een heel mooi thema. 

Dit heeft geresulteerd in veel diverse werkstukken.

Gelukkig konden we dit jaar wel weer exposeren in vensterbanken van de bibliotheek van Almere Haven van begin oktober tot eind december 2021.

Voor de mensen die niet in de gelegenheid waren om de expositie ter plekke te bekijken volgt hieronder een impressie.